خرداد 8, 1399 - کانال پیش عایق دارای گواهی نامه مخترع و پيشرو در صنعت شرکت یکتاسیستم ایمن ایرانیان

ادامه مطلب
کانال پیش عایق

کانال پیش عایق

 ساخت كانال هاي از پيش عايق شده در واقع اصطلاح پیش عایق بودن به معنای دارا بودن عایق قبل از اجرا و از پیش عایق بودن آن می باشد. این ...